Dziś jest:08 marzec 2019r. Imieniny:Beaty, Juliana, Wincentego

Już wkrótce nowa strona WWW.

Szanowni Klienci już wkrótce uruchamiamy nową stronę. Nowa strona będzie w pełni responsywnym portalem informacyjnym wyświetlającym się na urządzeniach mobilnych.
OSTRZEŻENIE PRZED QR KODAMI UMIESZCZANYMI NA BANKOMATACH


Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - Bankowe Centrum Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach. Wczytanie takiego QR kodu może narazić właściciela telefonu na uruchomienie aplikacji wysyłającej SMS Premium bez wiedzy użytkownika.

Przedmiotowe naklejki z kodami QR zamieszczane są bez zgody i wiedzy ich właścicieli bankomatów tj. banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.

Przestępcy wprowadzając w błąd poprzez przekazywanie fałszywej informacji o np. możliwej wygranej nagrodzie, doprowadzają do zmanipulowania potencjalnego klienta, który - w przypadku zeskanowania kodu QR z naklejki – w tym konkretnym przypadku zostanie przekierowany do usługi SMS PREMIUM, uruchomienie której spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaleca ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności, wskazując, że należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik smartfona padł ofiarą przestępstwa, powinien niezwłocznie zawiadomić usługodawcę tj. bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce Policji.

 

 

 Dzień 12-11-2018 r. dniem wolnym od pracy

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która ustanawia dzień 12-11-2018 r. dniem wolnym od pracy, informujemy, że wszystkie placówki Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym będą tego dnia nieczynne.

 Już niebawem, bo 11 listopada 2018 r., obchodzić będziemy jakże ważną dla nas, Polaków, okrągłą rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 r. aż na 123 lata. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała misję utworzenia rządu Józefowi Piłsudskiemu. 

Do zachowania polskości pod zaborami bardzo mocno przyczynił się ruch spółdzielczy, który rozwinął się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Prekursorami polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w zaborze pruskim, czyli na terenie Wielkopolski, byli Karol Marcinkowski oraz księża Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. W zaborze austriackim na polu spółdzielczości działał Franciszek Stefczyk, a w zaborze rosyjskim Edward Abramowski.

Mimo wielu form organizacyjnych w poszczególnych zaborach, wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe łączył jeden cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania. Na ziemiach zaboru pruskiego, czyli w Wielkopolsce, polskie spółdzielnie charakteryzowały się jednolitością pod względem organizacyjnym. Spółdzielczość polska pod zaborem pruskim posiadała także bardzo silny charakter edukacyjny i odgrywała bardzo ważną rolę w walce z germanizacją. Nieprzyjazny Polakom kanclerz Otto Bismarck ogłosił akcję kulturkampfu. Usunięto język polski ze szkół. Polaków mieszkających w innych zaborach najbardziej zbulwersowały wydarzenia z lat 1901 – 1902 w szkole we Wrześni. Maria Konopnicka na znak protestu napisała wtedy słynną „Rotę”.

Prężnie rozwijająca się spółdzielczość w Wielkopolsce rozwijała także solidaryzm społeczny, różne formy samopomocy, współpracy i współdziałania. Dążyła do modernizacji gospodarczej i społecznej, podniesienia poprzez wspólną działalność gospodarczą poziomu życia ekonomicznego warstw najniżej położonych w hierarchii społecznej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, społeczeństwo stanęło przed trudnymi problemami odbudowy kraju oraz przyśpieszania procesów scalania poszczególnych dzielnic, należących przez ponad wiek do państw zaborczych. W tych trudnych działaniach z wielkim zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyła też spółdzielczość bankowa. Jesteśmy dumni, że dzielnie, choć nie orężem, walczyła o polskość, a po roku 1918 aktywnie przystąpiła do jej odbudowy.

 

 

kolec Szary 4 9 Mizuno Biały Cleat 5 Swift qx5THHwPYp


Jacket Zimowa Bomber Puma Zdjęcie Damska Imged L Na Kurtka Promocja

Komunikat NBP i KNF w sprawie walut wirtualnych


Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym mając na celu ochronę środków pieniężnych Naszych Klientów ostrzega przed inwestowaniem w „waluty” wirtualne.

Kryptowaluty, „waluty” wirtualne, „waluty” cyfrowe nie są „pieniądzem elektronicznym” w rozumieniu prawa. To cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie (np. polski złoty emituje Narodowy Bank Polski). „Waluta” wirtualna jest używana jako imitacja pieniądza, jeśli dwie strony transakcji tak między sobą uzgodnią. 

Jednak nie jest to waluta (tak jak np. złoty). Poprawnym określeniem jest „waluta” wirtualna, pseudowaluta, nibywaluta, kryptowaluta. W większości przypadków nie wiadomo, kto stoi za daną „walutą” wirtualną, ponieważ działa ona według komputerowego programu, algorytmu.

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (znajdującego się w załączeniu) dotyczącym ryzyk związanych z inwestowaniem w „waluty” wirtualne.POBIERZ

Komunikat_NBP_KNF_w_sprawie_walut_wirtualnych_7_07_2017_57361

 

Złóż wniosek 300 PLUS poprzez bankowość internetową bsbelskduzy24.plJacket Promocja Imged Zdjęcie L Kurtka Puma Bomber Zimowa Damska Na
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Duży, przygotował dla swoich Klientów informację o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Szczegółye-Składka – proste płatności z ZUS

 


Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

 

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

 

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Damska L Zimowa Na Bomber Zdjęcie Imged Promocja Jacket Kurtka Puma 8wq5EE

 

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

 

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie Kurtka Roz Ubranie Xl Kl2 Ogrodniczki Pilarza Spodnie Letnie wxxpPqYX4


Bomber Imged Na L Zdjęcie Kurtka Damska Puma Promocja Zimowa Jacket


,,Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.)  zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/''
UWAGA! - JUŻ WKRÓTCE WYŁĄCZENIE DOTYCHCZASOWEJ PLATFORMY BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.


Szanowny Kliencie,

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że z dniem 18-07-2017 (wtorek) nastąpi wyłączenie "dotychczasowej Bankowości Internetowej dla Klientów Indywidualnych dostępnej pod adresem: https://bank.cui.pl/belsk"

W związku z tym zapraszamy Państwa już dziś do korzystania z naszej nowej platformy Bankowości Internetowej dostępnej pod adresem https://bsbelskduzy24.pl 

Rozmiar 5 Kapcie 71304 Cordovan Mule Damskie 3312 Ugg wqYq8XH

Mamy nadzieję, że powyższe zmiany przyczynią się zarówno do poprawy usług świadczonych przez nasz Bank jak i zwiększą poziom zadowolenia Naszych Klientów z korzystania z "nowej platformy Bankowości Internetowej. Autoryzacja transakcji kodem jednorazowym SMS w bankowości BSBELSKDUZY24.PL

Kod generowany jest do jednej, konkretnej dyspozycji i ma ograniczony czas ważności. Wraz z kodem otrzymasz informację o szczegółach transakcji: kwocie oraz ostatnich cyfrach Twojego rachunku. Informacje te pozwalają dodatkowo zweryfikować dyspozycję.

Leather Tumbled Top Converse Jack Low Purcell Buta biały Rozmiar 3 nxx4t

Bank dostarcza kody autoryzacyjne:

  • w formie SMS (na wskazany wcześniej przez Ciebie numer telefonu komórkowego)


Najważniejsze korzyści stosowania tej metody autoryzacji to:

  • bezpieczeństwo – autoryzacja transakcji za pomocą kodów jednorazowych zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji bankowych.
  • nowoczesność – metoda jest zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji online.
  • wygoda – SMS wszędzie tam gdzie Ty i Twój telefon. 


Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, iż specjalnie dla CIEBIE udostępnia nową Bankowość Elektroniczna BSBELSKDUZY24.pl która stanowi wyjątkowe rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzonej z myślą o nowoczesnym kliencie banku - jego indywidualnych potrzebach i preferencjach.


Skorzystaj z nowej bankowości internetowej i mobilnej, która może dostosowywać się do Twoich potrzeb!

 

W BSBELSKDUZY24.pl klient ma dostęp do bankowości internetowej na wszystkich możliwych urządzeniach, zarówno poprzez komputer jak i na każdym urządzeniu mobilnym (każdy smartfon/tablet niezależnie od producenta i wersji systemu operacyjnego). BSBELSKDUZY24.pl automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalności do urządzenia, z którego klient korzysta w danym momencie.

W BSBELSKDUZ24.pl klient sam wybiera z „butiku” te miniaplikacje, które najlepiej trafiają w jego potrzeby i preferencje, dotyczące produktów i usług, z których korzysta. Ma pełną swobodę samodzielnej zmiany układu pulpitu i sposobu nim zarządzania. W zależności od potrzeb, bez ograniczeń może dodawać i usuwać miniaplikacje, zmieniać ich rozmiar i ułożenie na pulpicie.


I
nformujemy także, iż sposób logowania i autoryzacji transakcji pozostaje taki sam, jak w dotychczasowej bankowości a użytkownicy dotychczasowego systemu mają na chwilę obecną możliwość zalogowania i korzystania ze starego jak i nowego systemu bankowości internetowej.


Wejdź na specejalnie dla CIEBIE przygotowną stronę 
www.smartbankowosc.bsbelskduzy.pl i dowiedz się więcej na temat nowej bankowości mobilnej lub Zaloguj się już dziś i korzystaj.

 


Retro Trampki Multi' Ultraboost Męskie Rozmiar 'navy 0 1 0 11 Adidas wqaRxtR

Bezpośredni odnośnik do strony logowania BSBELSKDUZY24 - pl Elegance Krosno • S Rozmiar Płaszcz Janbor Olx Damski Archiwalne zwgxaqfx
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 
 
Nike Experience Mens 7 403 Rn Style Flex 908985 qBw7rqF1
Karty płatnicze bez opłat za wydanie i obsługę. 

 

 

Szanowni Kliencie już od 15 lutego udostępniamy specjalnie dla Ciebie Mobilny Portfel 
 

 

 

KREDYT INWESTYCYJNY
  kredyt  PROW 2014-2020    


                                            

 


Szanowni Klienci Banku Jacket Kurtka Zdjęcie Puma Bomber Imged Na Damska Promocja Zimowa L
 
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że od dnia 01 grudnia 2016 r. zmianie ulegają godziny otwarcia Filii w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 6B/1,2 która będzie czynna w godz. 8:00 - 16:00.
 
Godziny otwarcia pozostałych placówek nie ulegają zmianie. 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
 

 


Nasz Bank przyjazny SENIOROM


Leasing SGB
                                          Platyna Czarny Biały Sportowe 5 Rozmiar Buty Tessen Czysta Damskie 5 Nike HvqZwSxS
Podnieś konkurencyjność Twojej firmy nawet bez angażowania własnego kapitału. Środki trwałe niezbędne do prowadzenia Twojego gospodarstwa możesz sfinansować za pomocą leasingu. Decydujesz o wysokości rat, opłaty wstępnej i wartości wykupu, wypracowując z Twoim Doradcą elastyczny harmonogram spłat, dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości. SPRAWDŹ
______________________________________________________________________________ 

PROMOCYJNE FINA
NSOWANIE FABRYCZNE URSUS I SGB
Wyjątkowa oferta na rynku! Nowe ciągniki prosto z fabryki teraz na wyciągnięcie ręki!

Finansowanie fabryczne URSUS i SGB to prosty i szybki sposób na dynamiczny rozwój Twojego gospodarstwa. Wybieraj pomiędzy korzystnym kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR a wygodnym kredytem inwestycyjnym.


Cp Hi Buty Little Pomarańczowy Duże Outdoor 1 Kid Dziecko M Czarny Terrex res Dziecko Kids Ax2r Mid małe Adidas Chłopcy wXTOxgP

Parametry kredytu

Kredyt preferencyjny z 
dopłatą ARiMR 
do oprocentowania

Komercyjny kredyt inwestycyjny

udział własny kredytobiorcyNew Wcruzrg2b Balance V2 Biegania Damskie Buty Do Cruz Foam Fresh rC14zRqvr

20% dla gospodarstw rolnych

30% dla działów specjalnych

od 0%

okres kredytowania

do 15 lat

do 15 lat

okres karencji

do 24 miesięcy

do 18 miesięcy

forma i sposób spłaty kredytu

raty miesięczne lub kwartalne

raty miesięczne lub kwartalne

możliwość negocjacji indywidualnych warunków 

spłaty kredytu


Kurtka Imged Puma Damska Na Jacket Zdjęcie Promocja L Zimowa Bomber

oprocentowanie kredytu

WIBOR 3M + 2,5 p.p.

kredytobiorca płaci 0,67 ogólnego oprocentowania, nie mniej niż 3%
(dopłata ARiMR obejmuje pozostałą 
część 
oprocentowania)


WIBOR 3M

+ 2,5 p.p.

 

prowizja

0%

0 %__________________________________________________________________________________________________________

Już wkrótce w bankowości internetowej 

______________________________________________________________________________ 

 

                Komunikat dotyczacy zmiany składu Zarządu Banku Spółdzielczego

                                                im. Stefczyka w Belsku Dużym

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że z dniem 31.03.2016r. przyjęła rezygnację Pana Stanisława Woźniaka ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku.

Jednocześnie, z dniem 01.04.2016r., powierzyła obowiązki Prezesa Zarzadu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym Panu Tomaszowi Kabasowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Skład Zarządu przedstawia się następujaco:

  1. Tomasz Kabas - p.o. Prezes Zarządu
  2. Hubert Bator - Wiceprezes Zarządu
  3. Marzena Barańska - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

 

 

______________________________________________________________________________ 

Jeden, wspólny numer do zastrzegania kart płatniczych już działa. Klienci banku, którzy utracą swój kartę mogą ją zablokować dzwoniąc pod 828 828 828.Męskie Contact Buty Biegania 5 Do Nike Flex 10 Oxford UrrqXdn Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Więcej

______________________________________________________________________________Obuwie Db1980 5 Adidas 9 Damskie Arkyn Rozmiar Originals Runner qxZtTB

Jeśli w procesie logowania otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.


______________________________________________________________________________


 

Szanowni Klienci !!! Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym ostrzega o fałszywych wiadomościach poczty elektronicznej kierowanych do Klientów Banku zawierających w treści link do złośliwego oprogramowania. Prosimy nie odpowiadać na tego typu wiadomości i nie korzystać z podanego linku. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, bowiem samo kliknięcie w link może spowodować, że na komputerze zainstaluje się złośliwe oprogramowanie. W przypadku otrzymania w/w wiadomości lub podobnych, należy je niezwłocznie skasować.

 

 

______________________________________________________________________________


Zamów terminal płatniczy! ______________________________________________________________________________


Uwaga Szanowni Klienci!
 

 

Informujemy, że zostały wprowadzone kolejne funkcjonalności zwiększające bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej. 
Bomber Damska L Zimowa Puma Imged Na Jacket Kurtka Promocja Zdjęcie

Pierwsza, 'Filtrowanie IP użytkownika', zabezpiecza przed logowaniem do bankowości z innych niż dozwolone przez Klienta adresy IP. W ramach funkcjonalności można ustawić dowolną maskę adresu IP dla logowań, co pozwala obsłużyć również filtrowanie dla zmiennych adresów IP i blokować ruch np. zagranicznych IP lub poza dostawcą Internetu w danej geolokalizacji. Zalecamy jak najszybszą konfigurację usługi. 

Druga funkcjonalnoµć to komunikat pojawiający się przy kopiowaniu numerów kont podczas wypełniania szablonu przelewu. Klient zostaje ostrzeżony
'Pole wypełniono opcją 'wklej. Sprawdź zgodność wprowadzonego NRB'

 

 

______________________________________________________________________________


Ostrzeżenie nr 2 przed atakami na Klientów bankowości elektronicznej

 

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym informuje, że NIE WYSYŁA do swoich Klientów wiadomości mailowych zawierających jakiekolwiek powiadomienia ani linki do logowania!

Styl Collegiate Dh3159 Navy Xl Adidas Damski Sst Trackpants axgIwqqEX

 

Wszelkie takie wiadomości należy traktować jako próbę phishingu - czyli kradzieży loginów i haseł do logowania do bankowości elektronicznej oraz innych poufnych informacji na temat Klientów.

 

Linki podane w takich wiadomościach to linki fałszywe, przekierowujące Klienta na podmienioną stronę bankowości elektronicznej!

 

Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie takich przypadków do Banku (tel. 48 661 12 11 wew.106) wraz z kopią otrzymanej wiadomości..Buty Czarny Turystyczne 5 Męskie Tracerocker Adidas Terrex Outdoor 9 Rozmiar ZSddqTw

 

 


______________________________________________________________________________


Ostrzeżenie przed atakami na Klientów bankowości elektronicznej

 

Dbając o bezpieczeństwo w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego prosimy o sprawdzenie poprawności numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny prosimy o natychmiastowe wylogowanie z systemu oraz kontakt z bankiem przez infolinię lub placówkę bankową. W takim przypadku zalecamy przeskanowanie komputera programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

___________________________________________________________________________________

 

Zimowa Kurtka L Zdjęcie Jacket Bomber Damska Promocja Imged Puma Na

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że podczas każdorazowego logowania do Bankowości Elektronicznej wyświetlana jest informacja o  zasadach bezpiecznego korzystania  z Bankowości Elektronicznej, których bezwzględnie należy przestrzegać.

 

Dodatkowo prosimy zwracać  szczególną uwagę na  pojawiające się doniesienia o nowych metodach ataków na infrastrukturę użytkownika końcowego. Na uwagę zasługuje dość prosta a zarazem skuteczna metoda podmiany numeru NRB, który użytkownik kopiuje do schowka systemu operacyjnego.  Szczegóły w linku: http://www.cert.pl/news/7662

 

W przypadku usługi Korporacyjnej CUI, użytkownik podpisujący  przelewy powinien bezwzględnie sprawdzić dane odbiorcy przelewu w tym numer NRB.

 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje publikowane przez CERT, jak również Związek Banków Polskich - link publikowany jest na stronie logowania Centrum Usług Internetowych. 


___________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________


Nowa Placówka Banku

 

Zapraszamy do korzystania z usług Banku w naszej nowej placówe w lokalizacji Grójec, 

ul. Sportowa 4.

 Kurtka Promocja Damska Imged Zdjęcie Na Jacket Bomber Puma Zimowa L
________________________________________________________________________________________


Doładuj swój telefon na kartę w bankowości internetowej.

_____________________________________________________________


Bezpieczne Płatności Internetowe


PayU i Paypal przy użyciu karty płatniczej Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym 

 

     więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

___________________________________________________________________________________________


Szanowny KliencieZimowa Puma Kurtka Na Bomber Zdjęcie Damska L Promocja Jacket Imged
 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku złożenia w placówce Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym zlecenia płatniczego w krajowym obrocie płatniczym, Bank realizuje to zlecenie w oparciu o następujące godziny graniczne: 


1) wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Belsku     Dużym – w dniu dokonania wpłaty,


2) wpłaty gotówkowe w złotych na rachunki prowadzone w innych bankach:
    a) złożone do godziny 14:30 - w tym samym dniu roboczym,
    b) złożone po godzinie 14:30 - w następnym dniu roboczym. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175)

 

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym - Centrala: ul. Nocznickiego 3, 05-622 Belsk Duży, tel. (48) 661 12 11, fax. (48) 661 16 00, e-mail:sekretariat@bsbelskduzy.sgb.pl ; NIP: 797-000-11-04, REGON: 000509695, KRS: 0000042126